Politica de Confidenţialitate

AIRAM SMARALD SRL, operatorul magazinului on-line www.sasimo.ro, declara ca toate datele personale sunt considerate strict confidentiale si sunt tratate in conformitate cu legile in vigoare in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Datele dumneavoastră personale vor putea fi utilizate de catre AIRAM SMARALD S.R.L. pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre actțiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.

Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricaror verificări justificate în baza legii.

Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale AIRAM SMARALD S.R.L. se angajează în fata clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre client și AIRAM SMARALD S.R.L. 

Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru.

 

AIRAM SMARALD S.R.L. se obligă să respecte drepturile dumneavoastră conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastră trimisă la adresa office@sasimo.ro, se obligă: să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

 

AIRAM SMARALD S.R.L. certifică faptul că va respecta drepturile conform legislatiei in vigoare, printre aceste drepturi se numară (enumerarea neavând un caracter limitativ):

a. dreptul de a cere AIRAM SMARALD S.R.L. să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale;

b. dreptul de a cere AIRAM SMARALD S.R.L. să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001;

c. dreptul de a cere AIRAM SMARALD S.R.L. să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;

 

În vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia și sa fie folosite abuziv de terțe personae AIRAM SMARALD S.R.L. garantează securitatea sistemelor informatice.